Ανακοινώσεις  
Τεχνικές Πωλήσεων -Μαρκετιγκ (20/10/2017)
Ανακοίνωση παραλαβης Βιβλίων Πρακτικής Άσκησης (16/10/2017)
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΕ (16/10/2017)
Ανακοίνωση για ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΦΕ (15/10/2017)
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (14/10/2017)
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι (12/10/2017)
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΓΕΓΓΡΑΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΑΕΔ (12/10/2017)
Έναρξη θεωρητικού μέρους του μαθήματος «ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» (09/10/2017)
Έναρξη του μαθήματος «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (09/10/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (09/10/2017)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΤΟΕ (06/10/2017)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι (05/10/2017)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (05/10/2017)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (05/10/2017)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (05/10/2017)
 Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας 
Γραμματείας
Έντυπα Γραμματείας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται από τους σπουδαστές ανώνυμα, με χρήση κωδικών οι οποίοι δημιουργούνται με τυχαίο τρόπο από το σύστημα. Το σύστημα σε καμία περίπτωση δεν καταγράφει κάποιο στοιχείο του σπουδαστή και δεν επιτρέπει τη σύνδεση ενός ερωτηματολογίου με τον σπουδαστή που το υπέβαλλε. Προκειμένου να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να μεταβείτε στην διεύθυνση
https://modipapp.teiath.gr/questionnaire  ή εναλλακτικά στην διεύθυνση https://modipapp.teiath.gr και να πατήσετε το σύνδεσμο των ερωτηματολογίων «Παρακαλούνται οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εργαστηριακών-θεωρητικών μαθημάτων να πατήσουν εδώ».

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 12ψηφιου ΚΩΔΙΚΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΑΥΛΕΣ  

^ Αρχή Σελίδας