Ανακοινώσεις  
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (20/07/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού (04/08/2017)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΤΟ ΟΡΘΟ) (12/07/2017)
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 2017-2018 (30/05/2017)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ERASMUS/STUDIES ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (08/12/2016)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (16/03/2015)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (06/10/2014)
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (06/10/2014)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (14/01/2014)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜ. ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (02/04/2013)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (02/04/2013)
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ (02/04/2013)
 Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας 
Γραμματείας
Έντυπα Γραμματείας
Έντυπα Γραμματείας
Τίτλος Σχετικό Αρχείο
 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΝΕΑ)
Έντυπο
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Έντυπο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ (ΦΟΙΤΗΤΩΝ) Έντυπο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ (ΦΟΡΕΑ) Έντυπο
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ Έντυπο
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΣΠΑ) Έντυπο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Έντυπο
Αιτηση επιλογής θεματικής ενότητας πτυχιακής Έντυπο
Αίτηση ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας Έντυπο
Πρακτικό βαθμολογίας Πτυχιακής Εργασίας
Έντυπο
Αίτηση εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας Έντυπο
Αίτηση αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο
Βεβαίωση αποδοχής σπουδαστή για Πρακτική Άσκηση Έντυπο
Βεβαίωση επιτυχούς  ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο
Υπεύθυνη Δήλωση Ωραρίου Πρακτικής Έντυπο
Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις κατάταξης
Έντυπο

^ Αρχή Σελίδας