Ανακοινώσεις  
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (10/07/2018)
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (17/07/2018)
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (10/07/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (20/06/2018)
ERASMUS PLUS (19/01/2018)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (16/03/2015)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (14/01/2014)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜ. ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (02/04/2013)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (02/04/2013)
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ (02/04/2013)
 Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας 
Έντυπα Γραμματείας
Τίτλος Σχετικό Αρχείο
 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΝΕΑ)
Έντυπο
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Έντυπο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ (ΦΟΙΤΗΤΩΝ) Έντυπο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ (ΦΟΡΕΑ) Έντυπο
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ Έντυπο
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΣΠΑ) Έντυπο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Έντυπο
Αιτηση επιλογής θεματικής ενότητας πτυχιακής Έντυπο
Αίτηση ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας Έντυπο
Πρακτικό βαθμολογίας Πτυχιακής Εργασίας
Έντυπο
Αίτηση εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας Έντυπο
Αίτηση αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο
Βεβαίωση αποδοχής σπουδαστή για Πρακτική Άσκηση Έντυπο
Βεβαίωση επιτυχούς  ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο
Υπεύθυνη Δήλωση Ωραρίου Πρακτικής Έντυπο
Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις κατάταξης
Έντυπο

^ Αρχή Σελίδας