Ανακοινώσεις  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ (17/03/2018)
ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ (16/03/2018)
ΕΡΓ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (16/03/2018)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΦΘ. ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ (16/03/2018)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘ. ΦΑΚΩΝ (16/03/2018)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΦΘ. ΦΑΚΩΝ ΙΙ (16/03/2018)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (16/03/2018)
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ (14/03/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ERASMUS (12/03/2018)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (02/03/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒ 2018 ΣΤΟ ΟΡΘΟ (21/02/2018)
ERASMUS PLUS (19/01/2018)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (16/03/2015)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (06/10/2014)
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (06/10/2014)
 Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας 
Έντυπα Γραμματείας
Τίτλος Σχετικό Αρχείο
 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΝΕΑ)
Έντυπο
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Έντυπο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ (ΦΟΙΤΗΤΩΝ) Έντυπο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ (ΦΟΡΕΑ) Έντυπο
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ Έντυπο
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΣΠΑ) Έντυπο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Έντυπο
Αιτηση επιλογής θεματικής ενότητας πτυχιακής Έντυπο
Αίτηση ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας Έντυπο
Πρακτικό βαθμολογίας Πτυχιακής Εργασίας
Έντυπο
Αίτηση εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας Έντυπο
Αίτηση αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο
Βεβαίωση αποδοχής σπουδαστή για Πρακτική Άσκηση Έντυπο
Βεβαίωση επιτυχούς  ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο
Υπεύθυνη Δήλωση Ωραρίου Πρακτικής Έντυπο
Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις κατάταξης
Έντυπο

^ Αρχή Σελίδας