Ανακοινώσεις  
Τεχνικές Πωλήσεων -Μαρκετιγκ (20/10/2017)
Ανακοίνωση παραλαβης Βιβλίων Πρακτικής Άσκησης (16/10/2017)
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΕ (16/10/2017)
Ανακοίνωση για ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΦΕ (15/10/2017)
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (14/10/2017)
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι (12/10/2017)
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΓΕΓΓΡΑΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΑΕΔ (12/10/2017)
Έναρξη θεωρητικού μέρους του μαθήματος «ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» (09/10/2017)
Έναρξη του μαθήματος «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (09/10/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (09/10/2017)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΤΟΕ (06/10/2017)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι (05/10/2017)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (05/10/2017)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (05/10/2017)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (05/10/2017)
 Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας 
Γραμματείας
Έντυπα Γραμματείας
Έντυπα Γραμματείας
Τίτλος Σχετικό Αρχείο
 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΝΕΑ)
Έντυπο
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Έντυπο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ (ΦΟΙΤΗΤΩΝ) Έντυπο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ (ΦΟΡΕΑ) Έντυπο
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ Έντυπο
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΣΠΑ) Έντυπο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Έντυπο
Αιτηση επιλογής θεματικής ενότητας πτυχιακής Έντυπο
Αίτηση ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας Έντυπο
Πρακτικό βαθμολογίας Πτυχιακής Εργασίας
Έντυπο
Αίτηση εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας Έντυπο
Αίτηση αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο
Βεβαίωση αποδοχής σπουδαστή για Πρακτική Άσκηση Έντυπο
Βεβαίωση επιτυχούς  ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο
Υπεύθυνη Δήλωση Ωραρίου Πρακτικής Έντυπο
Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις κατάταξης
Έντυπο

^ Αρχή Σελίδας